Mentos

362 teksty – auto­rem jest Men­tos.

Mówi­li że mnie cze­ka
Świet­la­na jas­na przyszłość
Nie wspomnieli
Zapałek 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 3 kwietnia 2018, 21:09

Poz­dra­wiam twórczych, których "myśli" koło ro­zumu nie stały, poz­dra­wiam usu­wających cy­niczną kry­tykę - je­dyną, na którą zasługują.


Skończcie bredzić, wszys­tkich błagam. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 maja 2016, 02:58

* * *

Ku­le swo­je Amor posłał
W moim kierun­ku z ka­ra­bi­nu
Może w końcu dość cze­ka­nia
Nic mnie nie tra­fia

Wyr­wałem mu z ręki pis­to­let
I przyłożyłem do swej skro­ni
Oczy za­my­kam, spust na­cis­kam
Pus­ty ma­ga­zy­nek

Zroz­paczo­ny Amor wes­tchnął
Złapał za nóż i pchnął przed siebie
Po czym do obu nas do­tarło
Daw­no już umarłem 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 stycznia 2016, 22:18

* * *

W szma­rag­dzie Twoich oczu,
W ich ziele­ni tak per­fid­nej,
W ich białkach, źre­ni­cach i lękach
Chciałbym od­dychać

W gęstym mio­dzie Twe­go głosu,
W je­go bar­wie tak ohyd­nej,
W je­go ciszy, spo­ko­ju i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 stycznia 2016, 21:06

Zi­mowe chmury
W głowie zag­nieździły się
Źle mi oddychać 

haiku
zebrał 4 fiszki • 19 stycznia 2016, 18:20

* * *

Naz­wałem łódź swą
Tragedią.
Ona płonie, a
Ja tonę.

Naz­wała łódź mnie
Zboczeńcem.
Ona to­nie, gdy
Ja płonę.

Pa­limy się razem
W wodzie z mydłem.
Nasze drew­no ciągle
Sie­dzi na mieliźnie.

To­niemy osobno
W og­niu z lo­du kostką.
Drze­wo ją zgasiło,
Ja chodzę prosto. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 stycznia 2013, 14:16

S.kurczy.byk.

na twarzy obrzydłej
tyl­ko uśmiech sztuczny.
nic się nie spodoba
nic mnie już nie wzruszy
mo­ja dusza jak śnieg
na który ktoś naszczał
tam gdzie weszły tłumy
już więcej nie pada 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 stycznia 2013, 11:46

Czuję pus­tkę. Ale nie taką, jak co dzień. Tej nie można wy­pełnić. Nie al­ko­holem, książka­mi, me­dytacją czy po­całun­ka­mi. Is­tne wciele­nie ni­cości mam po­między usza­mi. Chodź, daj się wciągnąć. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 stycznia 2013, 02:23

Ko­biety są ta­kie słabe - na­wet ser­ca nie umieją porządnie złamać. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 stycznia 2013, 11:08

Niena­wiść ma w so­bie o wiele więcej lo­giki, niż miłość. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 5 stycznia 2013, 23:12

Mentos

I tutaj mam napisać coś o sobie, tak? No więc: jestem szarym, malutkim człowieczkiem, troszkę zagubionym, lekko przestraszonym... Zresztą, ocena samego siebie jest w 90% błędem (lub w 100%, jak u niektórych, gdzie przykład mamy nawet tutaj...). Jeśli chcesz mnie bliżej (albo i dalej) poznać, to pisz na GG. To tyle. PS Moje GG to 343074, jakby ktoś nie dał rady odgadnąć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mentos

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 kwietnia 2018, 21:09Mentos do­dał no­wy tek­st Mówili że mnie cze­ka [...]

11 listopada 2016, 00:40wdech sko­men­to­wał tek­st Jeśli Pol­ska nie może [...]

11 listopada 2016, 00:36Meron sko­men­to­wał tek­st Jeśli Pol­ska nie może [...]

19 października 2016, 10:16Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Pozdrawiam twórczych, których myśli [...]

19 października 2016, 10:10scorpion sko­men­to­wał tek­st Pozdrawiam twórczych, których myśli [...]

19 października 2016, 09:46Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Pozdrawiam twórczych, których myśli [...]

19 października 2016, 09:41scorpion sko­men­to­wał tek­st Pozdrawiam twórczych, których myśli [...]

19 października 2016, 09:38Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Pozdrawiam twórczych, których myśli [...]

19 października 2016, 09:28scorpion sko­men­to­wał tek­st Pozdrawiam twórczych, których myśli [...]

28 maja 2016, 15:28Mentos sko­men­to­wał tek­st Skoro bóg stworzył białego [...]